Aleksandar Jason 街头摄影 8

Aleksandar Jason,一位天才摄影师和来自澳大利亚墨尔本的冒险家的壮观街景。亚历山大主要关注城市,街道,旅游和婚纱摄影。他在Instagram上拥有超过123K的粉丝。

Aleksandar Jason 街头摄影 1
Aleksandar Jason 街头摄影 2
Aleksandar Jason 街头摄影 3
Aleksandar Jason 街头摄影 4
Aleksandar Jason 街头摄影 5
Aleksandar Jason 街头摄影 6
Aleksandar Jason 街头摄影 7
Aleksandar Jason 街头摄影 9
Aleksandar Jason 街头摄影 10