Mostafa-Nodeh

39岁的才华横溢的摄影师莫斯塔法·诺德(Mostafa Nodeh)是杰出的美术景观,他是伊朗加兹温的艺术家。Mostafa主要关注极简主义和风景摄影。他拍摄了雄伟的城市和自然景观。


Mostafa-Nodeh2-880x880

Mostafa-Nodeh3-880x880

Mostafa-Nodeh4-880x880

Mostafa-Nodeh5-880x880

Mostafa-Nodeh6-880x880

Mostafa-Nodeh7-880x880

Mostafa-Nodeh8-880x880

Mostafa-Nodeh9-880x834

Mostafa-Nodeh10-880x880